Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawierciu działa od września 1999r. i realizuje zadanie zlecone gminom przez administrację rządową na podstawie Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawierciu do końca roku 2021 działał w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, od 1 stycznia 2022 roku działa jako samodzielna jednostka organizacyjna pomocy społecznej Gminy Zawiercie.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawierciu jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przeznaczony jest dla 52 osób z zaburzeniami psychicznymi, mieszkańców Gminy Zawiercie.

Działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 700-1500 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dom jest przeznaczony dla następujących kategorii osób:

  1. Typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych,
  2. Typ B – dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.