Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Od zależności ku samodzielności” – edycja 2023

W miesiącu lipcu Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawierciu rozpoczął realizację projektu pt. „Nie – zależni…” przeznaczonego dla 30 niepełnosprawnych osób z zaburzeniami psychicznymi, będących uczestnikami ŚDS w Zawierciu. Projekt realizowany jest w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2023. Głównym celem projektu jest podniesienie i pogłębienie kompetencji psychospołecznych i zdrowotnych osób z zaburzeniami psychicznymi, zwiększenie ich samodzielności, pewności siebie, wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości tak, aby stali się bardziej niezależni od osób drugich. W ramach projektu zaplanowano m.in.: warsztaty muzyczno-taneczne, warsztaty relaksacyjne, warsztaty rękodzielnicze, prelekcje z dietetykiem, wyjazdy integracyjne z elementami animaloterapii, wyjazdy kulturalne. Wartość projektu opiewa na kwotę 50.000,00zł, z czego dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 40.000,00zł.Projekt będzie realizowany do miesiąca grudnia 2023 roku.

Warsztaty odbywały się cyklicznie w terminie od 8 września do 20 października 2023r. Wzięło w nich udział 10 uczestników. Ich celem było zniwelowanie poczucia izolacji, wycofania  z życia społecznego, zwiększenie wiary w siebie i własne możliwości oraz pobudzenie do aktywności, ruchu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawierciu. Pod okiem instruktora, w miłej atmosferze, pełni energii  uczestnicy projektu „Nie-zależni…”, uczyli się nowych tańców, w tym m.in. poloneza., belgijki, walca. Podczas warsztatów wykorzystane zostały różnego rodzaju instrumenty muzyczne zakupione w ramach projektu. Warsztaty prowadziła Pani Katarzyna Miklas.

W warsztatach, które trwały od 12 września do 19 października 2023r wzięło udział 10 uczestników projektu „Nie-zależni…” Warsztaty nastawione były na zrozumienie i wyciszenie emocji uczestników, wzmocnienie ich wewnętrznej równowagi, poprawę funkcjonowania w życiu codziennym, integrację grupową. Były to warsztaty pozwalające podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy pozbyć się stresu. Zajęcia, dzięki sprzyjającej pogodzie, mogły odbywać się  w pięknym otoczeniu Ośrodka, a prowadziła je Pani Karolina Zdrada.

W dniu 2 października 2023r., w ramach projektu „Nie-zależni…” rozpoczął się cykl warsztatów rękodzielniczych, który potrwa do miesiąca grudnia i zakończy się wystawą prac uczestników. Bierze w nim udział 10 osób, a prowadzi je Pani Dorota Supkowska. Warsztaty nastawione są na usprawnienie manualne uczestników oraz rozwój ich umiejętności, które będą mogli wykorzystać w życiu codziennym.

W dniach 25 i 27 września 2023r. 2 grupy uczestników realizowanego projektu „Nie-zależni…”, wzięły udział w prelekcji z dietetykiem. Zajęcia prowadziła Pani Krystyna Kęszycka – osoba z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie. Celem wykładów było podniesienie świadomości uczestników dotyczącej wpływu zdrowego żywienia na proces zdrowienia, popełnianych błędów żywieniowych oraz ich wpływu na rozwój chorób.