Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Od zależności ku samodzielności” – edycja 2023

W miesiącu lipcu Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawierciu rozpoczął realizację projektu pt. „Nie – zależni…” przeznaczonego dla 30 niepełnosprawnych osób z zaburzeniami psychicznymi, będących uczestnikami ŚDS w Zawierciu. Projekt realizowany jest w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2023. Głównym celem projektu jest podniesienie i pogłębienie kompetencji psychospołecznych i zdrowotnych osób z zaburzeniami psychicznymi, zwiększenie ich samodzielności, pewności siebie, wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości tak, aby stali się bardziej niezależni od osób drugich. W ramach projektu zaplanowano m.in.: warsztaty muzyczno-taneczne, warsztaty relaksacyjne, warsztaty rękodzielnicze, prelekcje z dietetykiem, wyjazdy integracyjne z elementami animaloterapii, wyjazdy kulturalne. Wartość projektu opiewa na kwotę 50.000,00zł, z czego dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 40.000,00zł.Projekt będzie realizowany do miesiąca grudnia 2023 roku.